Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Polyxena z Lobkovic Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

Polyxena z Lobkovic Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

Jiří KOTYK

Marie RYANTOVÁ

Polyxena z Lobkovic Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

Vyšehrad, Praha 2016, 528 s., 448 Kč, ISBN 978-80-7429-527-0


Autorka nové monografie úspěšně navázala na předchozí pokusy představit velkou dámu české renesance, jež v minulosti zaujala mnoho historiků i literá- tů, jak je to připomínáno v úvodu knihy. Život své hlavní hrdinky Polyxeny z Lobkovic (1566–1642) uchopila autorka strukturovaně od jejího dětství až po konec jejího života. Podařilo se jí tento portrét renesanční šlechtič- ny zasadit do rámce doby a poukázat na její charakterové vlastnosti včetně ekonomického smyslu pro nákup statků, jejího pevného katolického ukotvení i diplomatického nadání. To se rozvinulo v politickém salonu její matky v pernštejnském paláci na Pražském hradě, jejž jako první dobře představil zesnulý Josef Janáček.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz