Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

recenze

Mezi tolerancí a intolerancí. První dvě století novověkých katolických misií v Číně

Simona BINKOVÁ

Vladimír LIŠČÁK

Mezi tolerancí a intolerancí. První dvě století novověkých katolických misií v Číně

Academia, Praha 2017, 479 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-200-2680-4


Vladimír Liščák má za sebou již bohatou odbornou a publikační činnost na poli dějin zemí východní Asie, především Číny a jejích kontaktů s Evropou. Připomeňme jeho dlouholeté vědecké působení v Orientálním ústavu Akademie věd ČR, spolupráci s nakladatelstvími Libri (přehledné dějiny Číny a Taiwanu) či Academia a ...

‣Více

Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980

Vítězslav SOMMER

Jan TESAŘ

Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980

Triáda, Praha 2018, 600 s., 496 Kč, ISBN: 978-80-7474-172-2


Nakladatelství Triáda vydalo v krátké době dvě knihy historika Jana Tesaře. Po České cikánské rapsodii (2016), komentované edici vzpomínek partyzána Josefa Serinka, se čtenářům dostává do rukou kniha textů napsaných v období mezi pražským jarem a Tesařovou emigrací v dubnu 1980. S výjimkou výboru ...

‣Více

Hlavní proudy židovské mystiky

Štěpán LISÝ

Gershom SCHOLEM

Hlavní proudy židovské mystiky

Přeložil Martin Machovec, Argo, Praha 2017, 560 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-257-2430-9


Kniha Gershoma Scholema (1897–1982) patří dnes již ke klasickým dílům ve studiu židovství. Jeruzalémský profesor v ní vychází z předpokladu, že fenomén společný všem židovským i ne-židovským mystikům není sjednocení s bohem (unio mystica), nýbrž mystická zkušenost, která vzniká v rámci konkrétního náboženství, jehož jsou mystici věrnými stoupenci. Ve shodě s ...

‣Více

Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny

Michaela LINDOVÁ

Vladan HANULÍK

Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny

Univerzita Pardubice, Pardubice 2017, 490 s., 608 Kč, ISBN: 978-80-756-0103-2


Kniha pojednává o vzniku a fungování lázní Gräfenberg (Lázně Jeseník) na přelomu 18. a 19. století. Výrazná postava zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze (1799–1851) byla sice předmětem zájmu již za jeho života a láká autory odborné i populárně naučné literatury dodnes, komplexní odborné zpracování tématu však přináší až Vladan Hanulík ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz