Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny

Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny

Michaela LINDOVÁ

Vladan HANULÍK

Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny

Univerzita Pardubice, Pardubice 2017, 490 s., 608 Kč, ISBN: 978-80-756-0103-2


Kniha pojednává o vzniku a fungování lázní Gräfenberg (Lázně Jeseník) na přelomu 18. a 19. století. Výrazná postava zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze (1799–1851) byla sice předmětem zájmu již za jeho života a láká autory odborné i populárně naučné literatury dodnes, komplexní odborné zpracování tématu však přináší až Vladan Hanulík. Autor z Jesenicka pochází a dějinám rodného kraje se věnoval už dříve. Využil širokou pramennou základnu, od aktového materiálu přes edice, dobová periodika až po egodokumenty. Základem je důkladné vytěžení materiálů ze Státního okresního archivu Jeseník, zejména z Rodinného archivu Priessnitz-Ripper a Archivu města Jeseník či písemností týkajících se vzniku a působení Lázeňské policejní inspekce. Významným zdrojem informací, využívaným i v doslovných citacích, je soubor osobní korespondence návštěvníků lázní s léčitelem a „stvořitelem“ hydropatie V. Priessnitzem. Hanulík pracuje i s tištěnými seznamy lázeňských hostů (kurlisty), nejen Gräfenbergu, ale i západočeských lázeňských měst.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz