Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

„Člověče, my to prohrajem – bez války“

„Člověče, my to prohrajem – bez války“

Politické karikatury v pomnichovském období
Petr KARLÍČEK

Mnichovská dohoda a její následky znamenaly pro obyvatele Čech obrovský šok. Nešlo jen o ztrátu českého pohraničí, ale i obrovské ponížení. Svoji roli jistě ve společnosti sehrál moment zklamaného očekávání – Češi a převážná část Slováků své naděje upínali k pohraničním pevnostem, Benešovu plánu, ale i ke všeobecné mobilizaci v září 1938. Integrita státního území ČSR byla v průběhu podzimu ještě dále narušena plněním územních požadavků Maďarska a Polska.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz