Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

Hlavní proudy židovské mystiky

Hlavní proudy židovské mystiky

Štěpán LISÝ

Gershom SCHOLEM

Hlavní proudy židovské mystiky

Přeložil Martin Machovec, Argo, Praha 2017, 560 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-257-2430-9


Kniha Gershoma Scholema (1897–1982) patří dnes již ke klasickým dílům ve studiu židovství. Jeruzalémský profesor v ní vychází z předpokladu, že fenomén společný všem židovským i ne-židovským mystikům není sjednocení s bohem (unio mystica), nýbrž mystická zkušenost, která vzniká v rámci konkrétního náboženství, jehož jsou mystici věrnými stoupenci. Ve shodě s tím shromažďoval fakta o mystické zkušenosti z různých historických období vývoje židovství a pokoušel se je interpretovat tak, aby výklad byl vždy ve shodě s uvedeným předpokladem. Pracoval historicko-filologickou metodou, jejímž výsledkem byla zevšeobecňující interpretace.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz