Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jedinec a společnost středověkého Západu

Martin ŠORM

Aron Jakovlevič GUREVIČ

Jedinec a společnost středověkého Západu

Přeložila Jitka Komendová, Argo, Praha 2016, 350 s., 398 Kč, ISBN 978-80-57-1871-1


Středověk není politicky neutrální. Označuje soubor představ o kořenech a tradicích současné Evropy. Není ani tak analyticky užitečným pojmem, jako spíše argumentem. Nejčastěji se s ním pracuje ve formulacích typu „už tehdy to tak bylo“, „tehdy to ještě bývalo jinak“, „to jsme byli ti praví my“ nebo „takové už to ...

‣Více

Za Boha, národ, pořádek

Vojtěch ČURDA

Jaroslav ŠEBEK

Za Boha, národ, pořádek

Academia, Praha 2016, 464 s., 395 Kč, ISBN 978-80-200-2576-0


Ve své nejnovější monografii se Jaroslav Šebek pohybuje, stejně jako ve svých předcházejících pracích, na širokém poli témat meziválečného československého katolicismu, papežské politiky, česko-německých vztahů i vzestupu autoritářských a fašistických režimů. Zatímco čeští církevní historici se v polistopadové době soustředili spíše na zmapování pronásledování církve v totalitních režimech a nezřídka na vytváření příběhů novodobé hagiografie ...

‣Více

Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě

Vít VLNAS

Tomáš Hladík

Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení

Národní galerie v Praze, Praha 2016, 192 s., ISBN 978-80-7035-581-7


Otázky geneze barokních plastických děl a praxe sochařských dílen mezi Prahou, Mnichovem a Vídní se staly námětem knihy, jejíž autor využil vlastních poznatků i zjištění obsažených v kritických katalozích klíčových rakouských a německých výstav posledních dvou desetiletí. Navázal na celoživotní dílo Oldřicha J. Blažíčka, který podobně jako ...

‣Více

Růžena Žertová – architektka domů i věcí

Lukáš KOS

Petr KLÍMA (ed.)

Růžena Žertová – architektka domů i věcí

UMPRUM, Praha 2016, 278 s., 550 Kč, ISBN 978-80-86863-87-0


Architektura z období socialismu dnes již není předmětem pozornosti jen úzkého kruhu odborníků, ale začíná o ni projevovat zájem i širší veřejnost. Jeden z příkladů takovéhoto pozitivního zaujetí představuje monografie o Růženě Žertové. Editor Petr Klíma zde navázal na svou předešlou publikaci Kotvy máje: České obchodní domy 1965–1975 z roku 2011 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz