Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

Jedinec a společnost středověkého Západu

Jedinec a společnost středověkého Západu

Martin ŠORM

Aron Jakovlevič GUREVIČ

Jedinec a společnost středověkého Západu

Přeložila Jitka Komendová, Argo, Praha 2016, 350 s., 398 Kč, ISBN 978-80-57-1871-1


Středověk není politicky neutrální. Označuje soubor představ o kořenech a tradicích současné Evropy. Není ani tak analyticky užitečným pojmem, jako spíše argumentem. Nejčastěji se s ním pracuje ve formulacích typu „už tehdy to tak bylo“, „tehdy to ještě bývalo jinak“, „to jsme byli ti praví my“ nebo „takové už to přece není“. Je konstrukcí, jež tady a teď slouží při vymezování vztahu člověka a společnosti.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz