Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Z historie organizované turistiky

Josef Rubín

Všechno na světě, a tedy i turistika jako významný novodobý společenský fenomén, má své dějiny. O tom svědčí recenzovaná publikace, jež v celkem 55 krátkých kapitolách shrnuje základní fakta o počátcích turistiky nejen v českých zemích, ale také v sousedních státech, zejména v Rakousku, Německu, v tehdy uherských Tatrách, ve východofrancouzských Vogézách a jinde.

...

Jan Havelka a kol., Klub českých turistů ve spolupráci s Asociací TOM, Praha 2011, 127 s ...

‣Více

Odysea Maxima Řeka

Renesanční Itálie – Athos – Moskevská Rus
Michal Téra

Nestává se to příliš často, aby k nám byly dějiny tak milosrdné a zachovaly nám příběh obyčejného člověka – navíc pokud je to příběh, u něhož se téměř nechce věřit, že se opravdu stal. A přece se takový příběh odehrál a takový život byl prožit. Máme na mysli osudy Michaela Trivolise (1470–1556), mnišským jménem Maxima, který odešel z rodné Helady, v mládí žil v renesanční Itálii, pak se uchýlil do ...

‣Více

Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti

Koncepty, metody, perspektivy
Tomáš Kavka

Tématům mužské kultury se díky ženským studiím nevyhnula ani česká historiografie. Muž v nich byl obvykle zobrazován jako pán domu i veřejného prostoru. Jeho vůdčí role byla však brána automaticky, naopak objevování feminity bylo novum. Fakticky tak česká věda kopírovala zahraničí, kde se výzkum muže také zjevil jako důsledek studia žen.

...

Radmila Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kol., Nakladatelství Lidové noviny 2012, 542 s., 459 Kč

‣Více

Divotvůrkyně přeštická

300 let obrazu a pouti
Jan Lhoták

Postupující specializace historických věd umožňuje použít inovativní přístupy i na témata, jež byla dlouho doménou jednotlivců tendujících většinou jen k úzké výseči ze širokého spektra dané problematiky.

...

Michaela OTTOVÁ (ed.), Nakladatelství Halama, České Budějovice 2012, 190 s., 330 Kč

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz