Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

Diskrétní přítomnost

Diskrétní přítomnost

Francouzská šlechta v českém království 1620−1918
Olivier Chaline

V souvislosti s pobělohorskou dobou se sice velmi často hovoří o významné obměně šlechty v zemích Koruny české, avšak ve skutečnosti nám v mysli vytanou úplně jiné národnosti než Francouzi: především Němci, Rakušané a také Italové. Ti šlechtici, které označuje česká historiografie za Francouze, nejsou pak ani zdaleka těmi nejpočetnějšími, ani těmi nejviditelnějšími.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz