Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

Francouzská četba

Francouzská četba

Otevřenost, exkluzivismus, nebo snobství šlechticů?
Claire Mádlová

Četba francouzských knih je všeobecně připisována elitám a pro raný novověk zvlášť šlechtě. Osmnácté století se považuje za dobu rozkvětu a rozšíření této praxe v souvislosti s nástupem osvícenství.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz