Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

Ochromená Bosna a Hercegovina

Ochromená Bosna a Hercegovina

Politický a společenský vývoj v postdaytonském období
Ondřej Žíla

Od podpisu mírových dohod v Daytonu, které ukončily krvavý občanský konflikt v Bosně a Hercegovině (dále BaH) v letech 1992–1995, uběhne letos v listopadu již osmnáct let. V průběhu tohoto období Západ usiloval rekonstruovat etnicky heterogenní společenství a mezi tamním obyvatelstvem znovuvybudovat důvěru ve vzájemné soužití. Ze země rozvrácené válkou měl být vytvořen učebnicový příklad úspěšného mezinárodního úsilí o poválečnou obnovu. Zatímco fyzické stopy válečné destrukce pomalu mizí, příčiny, kvůli nimž se konflikt rozhořel, se odstranit nepodařilo.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz