Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

číslo 9/2013

9/2013: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

[title image]

camera obscura ďasovský kompas editorial Historik na cestách kniha, o které se hovoří knihy (recenze) památky řeč šlechtických sídel výročí výstavy „Živý“ středověk

Články k tématu

Diskrétní přítomnost

Francouzská šlechta v českém království 1620−1918
Olivier Chaline

‣více

Francouzská četba

Otevřenost, exkluzivismus, nebo snobství šlechticů?
Claire Mádlová

‣více

Mensdorffové-Pouilly

Rod spřízněný s korunovanými hlavami poloviny Evropy
Radmila Švaříčková Slabáková

‣více

Francouzské umění z českých sbírek

Marie Mžyková
‣více

Samostatné články

Počátky světadílu

Geografické chápání Evropy ve starém Řecku
Jan Souček

‣více

Archeologie Custerovy poslední bitvy

Petr Květina
‣více

Ochromená Bosna a Hercegovina

Politický a společenský vývoj v postdaytonském období
Ondřej Žíla

‣více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz