Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

Z historie organizované turistiky

Z historie organizované turistiky

Josef Rubín

Všechno na světě, a tedy i turistika jako významný novodobý společenský fenomén, má své dějiny. O tom svědčí recenzovaná publikace, jež v celkem 55 krátkých kapitolách shrnuje základní fakta o počátcích turistiky nejen v českých zemích, ale také v sousedních státech, zejména v Rakousku, Německu, v tehdy uherských Tatrách, ve východofrancouzských Vogézách a jinde.

...

Jan Havelka a kol., Klub českých turistů ve spolupráci s Asociací TOM, Praha 2011, 127 s., 50 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz