Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti

Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti

Koncepty, metody, perspektivy
Tomáš Kavka

Tématům mužské kultury se díky ženským studiím nevyhnula ani česká historiografie. Muž v nich byl obvykle zobrazován jako pán domu i veřejného prostoru. Jeho vůdčí role byla však brána automaticky, naopak objevování feminity bylo novum. Fakticky tak česká věda kopírovala zahraničí, kde se výzkum muže také zjevil jako důsledek studia žen.

...

Radmila Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kol., Nakladatelství Lidové noviny 2012, 542 s., 459 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz