Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná archeologie

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jaroslav Pánek: Petr Vok z Rožmberka

Život renesančního kavalíra
Václav Bůžek

Blížící se 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka podněcuje řadu vědeckých, kulturních a společenských programů, které se jistě ­stanou vítanou příležitostí k představe­ní nových výsledků bádání o dějinách šlechty v předbělohorské době. K nim se hlásí i čtivě napsaný životní příběh posledního rožmberského vladaře z pera Jaroslava Pánka. Kniha představuje v textové části nepatrně přepracovanou podobu Pánkovy práce Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka, jež vyšla v nakladatelství ...

‣Více

Lubomír Kopeček: Éra nevinnosti

Česká politika 1989–1997
Vít Hloušek

Období po roce 1989 obchází většina historiků obloukem. Pokud pomineme syntetizující či dílčí práce badatelů, jako jsou Jiří Suk, Michal Kopeček a pár dalších, zabývají se stále obdobím posledních dvaceti let spíše sociální vědci. Recenzovaná monografie má ambici zmiňovanou mezeru překlenout a budiž předem řečeno, že této ambici v mnoha ohledech dostála. Lubomír Kopeček svým vzděláním a působením může propojit historické přístupy a erudici s interpretačními nástroji sociálních věd a ...

‣Více

Jan Drnek – Václav Vondrovský: Hoši jako květ

Příběh pluku a města 1683–2010. Historie plzeňského 35. pěšího pluku
Jaroslav Krátký

Zdravý patriotismus často souvisí se zájmem o regionální historii. K místním dějinám se vztahuje i kniha zabývající dějinami 35. pěšího pluku, jehož osudy jsou spjaty s městem Plzní. V tomto případě jde zároveň o zajímavý příspěvek k vojenské historii. Oba autoři knihy se ostatně aktivně hlásí k tradicím plzeňských ,,pětatřicátníků“ a zúčastňují se vzpomínkových akcích ve starobylých uniformách historické jednotky 35. pěšího pluku. Vojáci 35. pěšího pluku byli postupně včleňováni ...

‣Více

Eugen Strouhal – Břetislav Vachala – Hana Vymazalová: Lékařství starých Egypťanů I.

Staroegyptská chirurgie. Péče o ženu a dítě
David Tomíček

Čtenářům se do rukou dostává první svazek komentovaných překladů staroegyptských lékařských textů věnovaný chirurgii a péči o ženu a dítě, sestavený kolektivem složeným z odborníků k tomuto úkolu navýsost povolaných. Následovat by měl svazek zaměřený na staroegyptskou internu a celý projekt uzavře kniha o lékařích, nemocech a jejich léčení ve starém Egyptě. Takto ambiciózně pojatý záměr nemá v české odborné produkci k dějinám lékařství obdobu. Základním pramenem pro jeho zpracování ...

‣Více

Richard Harries – Henry Mayr-Harting (eds.): Dva tisíce let křesťanství

Tomáš Veber

Recenzovat knihu esejů – přednášek anglických teologů a historiků, z nichž Richard Harries je oxfordským biskupem a Henry Mayr-Harting emeritním profesorem církevních dějin na univerzitě tamtéž, zdálo se mi zprvu zbytečné. Desítka statí od deseti autorů, rozkročená přes dva tisíce let, a to na necelých dvou stech stranách? Obecné písanky o dávno známých faktech.

...

Přeložil Jiří Hanuš, CDK, Brno, 2010, 200 s., 279 Kč

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz