Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná archeologie

Aktuální číslo

Proč zanikla Velká Morava

Proč zanikla Velká Morava

Nový pohled na staré téma
Ivo Štefan

Roku 883 vpadl moravský panovník Svatopluk s vojskem, které shromáždil ze všech slovanských zemí, do podunajské Panonie spravované východofranským vévodou Arnulfem a do základu ji zpustošil.

Když toto tažení již následujícího roku opakoval, měla být jeho armáda tak velká – jak poznamenává znepokojený franský letopisec –, že na jednom místě bylo vidět přecházet jeho vojsko od východu až do západu slunce. Svatoplukovo sebevědomí bylo na místě: o čtyři roky dříve získal od papeže Jana VIII. pro své panství arcibiskupství v čele s Metodějem a papežským listem byl osloven prestižním titulem unicus fillius. V průběhu života se mu navíc podařilo ovládnout velkou část střední Evropy. Již o tři desetiletí později v době invaze Maďarů do středního Podunají však útvar, který jsme si přivykli nazývat Velkou Moravou, náhle mizí přibližně po století existence z politické mapy Evropy. Náhlý nezájem dobových autorů má svůj pozoruhodný odraz i v archeologických pramenech – hlavní centra na řece Moravě s několika tisíci obyvateli třpytící se zlatem a stříbrem jsou opouštěna, jejich mohutná opevnění nejsou obnovována, zdejší kostely zanikají.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz