Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná archeologie

Aktuální číslo

Byl jsem při tom!

Byl jsem při tom!

Identita a integrace archaických společností
Petr Květina

Složitost sociální identity prehistorických populací chceme čtenáři představit formou imaginárního rozhovoru s dávno mrtvým cestovatelem.

Problém sociální integrace u archaických populací tvoří všudypřítomnou rovinu interpretace nejen v archeologii, historii, kulturní antropologii, ale také v běžné informační sféře současných sdělovacích prostředků. Pojmy jako klan, kmen či etnikum jsou užívány bez pravidel, intuitivně na základě vágního povědomí o podstatě daných kategorií. Přitom nejde o věc bezvýznamnou. Bez toho, aniž bychom porozuměli rozměrům i konkrétním úrovním integrace skupin žijících před vznikem států anebo paralelně vedle nich, nedokážeme tyto lidi adekvátně studovat ani se k nim správně chovat. O původním charakteru skupinové identity neindustriálních společností jsme diskutovali s cestovatelem Sirem Samuelem Bakerem (1821–1893).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz