Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná archeologie

Aktuální číslo

Praxe, identita a ideologie

Praxe, identita a ideologie

Válečnictví v prehistorii
Daniel Sosna

V roce 2005 němečtí archeologové při výzkumu ve štěrkovně poblíž městečka Eulau narazili na čtyři hromadné hroby z období archeologické kultury se šňůrovou keramikou datované do třetího tisíciletí před Kristem.

Jaké bylo jejich překvapení, když u pěti ze třinácti jedinců identifikovali stopy násilí v podobě proražených lebek, zlomenin horních končetin, a dokonce kamenného hrotu šípu zaraženého v bederním obratli. Přestože je tento nález výjimečný kvalitou dokumentace a provedených analýz, není zdaleka ojedinělý. Stopy násilí na kostrách, opevnění sídlišť a přítomnost zbraní naznačuje, že s válčením je nutné počítat již v době kamenné. Při bližším pohledu se ale nabízejí otázky: Jakou povahu měly prehistorické konflikty? Tvořily běžnou součást života nebo se jednalo o ojedinělé excesy? Mají něco společného s válkami, jak je známe dnes?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz