Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná archeologie

Aktuální číslo

"Vrať se!" nebo "Vrať se do hrobu!"

"Vrať se!" nebo "Vrať se do hrobu!"

O mohylách a skalním umění severské doby bronzové
Jana Hájková

„Lidé doby bronzové mysleli stejně jako my“, stálo v nejmenovaném muzeu. Opravdu? Že by evropská myšlenková tradice vyrůstající od antiky přes renesanci a osvícenství nic neznamenala?

Tehdejší lidé nepochybně používali svůj mozek týmž způsobem, ale jistě přemýšleli v jiném kognitivním rámci. Jak se však k těmto pojmům a kategoriím přiblížit a jak nahlédnout do jejich vnitřního myšlenkového světa? Myšlenky leží daleko za hranicí archeologického poznávacího aparátu, stopy k duchovní kultuře však vedou přes symbolickou rovinu, která se otiskla do kultury hmotné, jako v případě skalního umění. Přestože nejznámějším skalním uměním jsou paleolitické malby z jihofrancouzských a španělských jeskyní, existuje v Evropě ještě jedna o něco mladší, avšak velmi bohatá tradice skalního umění doby bronzové. Ta je spojená zejména s Itálií a Skandinávií. Oproti starším obdobím máme ve skalním umění této doby výhodu značně větších kontextuálních souvislostí tvořících základnu pro interpretaci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz