Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná archeologie

Aktuální číslo

Obránce národního palladia

Obránce národního palladia

Fixní idea Jana Vrzalíka
Milan Ducháček

„Nám nemůže dostačit, když nám p. prof. Vrzalík dokáže pravost Rukopisů. (...) My nevíme teď, co si máme o Rukopisech myslit. My musíme počkat, až nám pravost Rukopisů oznámí úředně.“

V roce 1934 vyšel v kulturním odboru politického klubu Vlajka spis Stovražba. Šlo o soubor článků namířených proti kritikům pravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského podepsaný záhadným pseudonymem Jan Evangelista Hanka. Knížka obsahovala mimo jiné i čtyřdílný pamfl et Golliana, kritizující badatelské metody Jaroslava Golla. S čerstvou novinkou v ruce zaklepal český fašista Jan Vrzalík ve čtvrtém poschodí malostranského domu u Pavlánských č. p. 403 na dveře bytu svého někdejšího učitele Josefa Pekaře, aby mu knihu osobně věnoval. S Pekařem se po studiích vídal v Národní kavárně, a tak si mohl dovolit rušit v soukromí. Snad se i tvářil, že jde o jeho vlastní dílo, neboť totožnost autora, architekta, urbanisty a loutkoherce Vladimíra Zákrejse, syna dramatika a známého obhájce Rukopisů Františka Zákrejse, nebyla až do jeho smrti známa. Vrzalík později vzpomínal, že Pekař přijal spis a řekl s přísným výrazem ve tváři: Nedáte si říci. Varoval jsem Vás několikrát, abyste se nedával na tu cestu. Kam chcete dojít? Zůstáváte v bludu, Rukopisy není možno obhájit. Nedržím se fi lologických důvodů, ty se nedají brát vážně, ale s historickými důvody nedá se otřást. Myslil jsem, že se věnujete vědecké dráze. Hájíte-li Rukopisy, pak jsem na rozpacích, učinil-li jsem správně, že jsem vás aproboval. Můj učitel zlomil nade mnou hůl. Neodpověděl jsem, pozdravil jsem a odešel. A zase jsem si opakoval: „Padni, komu padni!“

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz