Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svoboda a tolerance

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

K 360. výročí uzavření vestfálského míru

Iveta COUFALOVÁ

Třicetiletá válka se těší značné pozornosti čtenářů i badatelů. Otázky, které se v souvislosti s ní neustále rodí, se pokoušejí zodpovídat historici již téměř čtyři staletí — a neprozkoumaných a nezinterpretovaných materiálů je stále dost. A tak není divu, že loňské 360. výročí ukončení tohoto ohromného a svým způsobem přelomového válečného konfliktu 17. století nezůstalo ve vědeckých kruzích bez povšimnutí.

...

kolektiv autorů (eds. Jan Zdichynec et al.), Od konfesijní konfrontace ke ...

‣Více

Architektonický deník města Most

Město Most založil před více než sedmi sty lety český král Přemysl Otakar II. Historické jádro byste však ve městě dnes hledali marně. Jedním z posledních velkých solitérů historické zástavby byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří k nejcennějším historickým památkám z přelomu gotiky a renesance u nás a jehož transfer se uskutečnil v polovině sedmdesátých let 20. století za nemalé pozornosti veřejnosti. Avšak nejen o tom vypráví Václav ...

‣Více

Krátce...

  • Uměleckohistorická společnost pořádá ve spolupráci s Uměleckohistorickou spoločnosťou Slovenska, Filosofickou fakultou UK a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze Třetí sjezd historiků umění. Zasedání se konají ve dnech 24.—25. září 2009 v budově Filosofické fakulty UK. Z témat sjezdu lze zmínit například problematiku užitého umění a designu let 1968—2008, stavebně-historického průzkumu, vztahu architektury a umění, písemných pramenů v dějinách umění apod. Přihlašovací formulář i předběžný program sjezdu je k dispozici ...

‣Více

Poutní místo na torontském Masaryktownu

Dvacet let Památníku obětem komunismu
Josef HALLA

Druhého července 2009 uplynulo dvacet let od slavnostního odhalení Památníku obětem komunismu, postaveného díky sbírce českých a slovenských krajanů a jejich příznivců na torontském Masaryktownu. Řada politických vězňů z padesátých let se po okupaci v srpnu 1968 rozhodla opustit Československo. Země, kam zamířilo v této vlně odchodu do exilu nejvíce Čechoslováků, byly dvě — Švýcarsko a Kanada. V obou zemích se ponejvíce soustředili do oblasti Curychu, za oceánem do oblasti Toronta ...

‣Více

Mezi karnevalem, marxismem a bohem

Kniha o dvou zdánlivě nesouměřitelných myslitelích
Bohumil FOŘT

Na první pohled se zdá, že spojovat jména dvou velkých myslitelů 20. století, Waltera Benjamina a Michaila Bachtina, v jedné komplexní analytické práci není příliš šťastné, ani dobře uskutečnitelné, protože přístupy a východiska obou myslitelů, ač se do jisté míry ve svých tématech překrývají, jsou diametrálně rozdílné. Jak Benjamin, tak i Bachtin patří doslova mezi klasiky moderního myšlení, prošli mnoha vlnami zájmu, získali si své stoupence i odpůrce a inspirovali ...

‣Více

50 let DaS 1959—2009

Hnízdo kontrarevoluce
Eduard BURGET

Na začátku září 1969 obdrželo nakladatelství Horizont, v jehož produkci DaS vycházel, "doporučení" Českého úřadu pro tisk a informace, „aby až na další upustil od vydávání tohoto časopisu.“ O několik dní později se sešla mimořádná redakční rada DaS, která jednomyslně rozhodnutí odmítla a Socialistické akademii adresovala protest následujícího znění: „Časopis Dějiny a současnost má v řadě českých periodik ojedinělé postavení. V zemi, kde historie, historická tradice a historické myšlení hrály ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz