Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svoboda a tolerance

Aktuální číslo

O království vskutku kalvínské

O království vskutku kalvínské

Vzestup českého kalvinismu v letech 1609—1620
Antonín Kostlán

Ve střední Evropě se kalvinismus objevil jakožto ustálený konfesijní proud schopný plnit významnou funkci v náboženském životě obyvatel relativně pozdě, až v druhé polovině 16. století.

Tehdy již německé luterství namnoze prošlo expanzivní etapou a chystalo se na fixování svých výdobytků vhodnou formou kompromisu s katolickou církví; v českých zemích k tomu navíc přistupovaly autochtonní reformační proudy zděděné z předcházejících staletí, s husitstvím svázaný utrakvismus a s pohusitskou dobou spojená jednota bratrská.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz