Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svoboda a tolerance

Aktuální číslo

Krátce...

Krátce...

  • Uměleckohistorická společnost pořádá ve spolupráci s Uměleckohistorickou spoločnosťou Slovenska, Filosofickou fakultou UK a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze Třetí sjezd historiků umění. Zasedání se konají ve dnech 24.—25. září 2009 v budově Filosofické fakulty UK. Z témat sjezdu lze zmínit například problematiku užitého umění a designu let 1968—2008, stavebně-historického průzkumu, vztahu architektury a umění, písemných pramenů v dějinách umění apod. Přihlašovací formulář i předběžný program sjezdu je k dispozici na stránkách www.dejinyumeni.cz. (pat)

  • Proměny reflexe událostí holokaustu se pokusil zaznamenat projekt Vzpomínky a zapomínání, který představil divákům v pěti středoevropských zemích takřka sto filmů s touto tématikou. Z této kolekce byly nyní vybrány tři snímky (animovaný, hraný a dokumentární), které vycházejí společně na DVD zásluhou Národního filmového archivu a společnosti Dvanáct opic. Představení disku proběhlo 23. června 2009. Toho dne totiž uplynulo právě 65 let od inspekce Mezinárodního červeného kříže v terezínském ghettu. Inspektoři tehdy bez problémů přijali kašírovaný nacistický klam za skutečnost a považovali ghetto za normální město. DVD je doplněno rozhovory s tvůrci filmů i tištěnou vzdělávací brožurkou. Více informací naleznete na www.nfa.cz a www.vzpominky.12opic.cz. (jde)

  • Slavnostní vyhodnocení pátého ročníku středoškolské dějepisné soutěže EUSTORY se konalo 5. června 2009 v hlavní budově České akademie věd v Praze. Téma letošního ročníku znělo Zastavený čas. Příběh fotografie. Oceněno bylo deset nejlepších prací, z nichž první místo získala práce Kateřiny Matesové a Vojtěcha Pojara Kralupský sokol 1935—1948 z Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou. V rámci slavnostního vyhlášení je pravidelně udělována rovněž Cena časopisu Dějiny a současnost. Jejím držitelem se letos stal za práci Z Příbrami na Černé moře Michal Hužvár z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze. Oceněná práce bude do konce roku 2009 publikována v našem časopise. (eb)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz