Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svoboda a tolerance

Aktuální číslo

Mezi karnevalem, marxismem a bohem

Mezi karnevalem, marxismem a bohem

Kniha o dvou zdánlivě nesouměřitelných myslitelích
Bohumil FOŘT

Na první pohled se zdá, že spojovat jména dvou velkých myslitelů 20. století, Waltera Benjamina a Michaila Bachtina, v jedné komplexní analytické práci není příliš šťastné, ani dobře uskutečnitelné, protože přístupy a východiska obou myslitelů, ač se do jisté míry ve svých tématech překrývají, jsou diametrálně rozdílné. Jak Benjamin, tak i Bachtin patří doslova mezi klasiky moderního myšlení, prošli mnoha vlnami zájmu, získali si své stoupence i odpůrce a inspirovali jiné myslitele k vytvoření velmi obšírného aparátu sekundární literatury. Moderní, ale především pak postmoderní věda často a ráda používá jejich myšlenky jako ideový základ svých vlastních témat a zájmů (to ostatně spojuje oba myslitele posmrtně, jak autor knihy trefně dodává), ovšem nezdá se, že by jakkoli přímo mohla tyto myslitele ve svých konstrukcích spojit v jednom komplexním tvaru. Zatímco Bachtin ji inspiroval především svými úvahami o intertextualitě a dynamické podstatě umění (čímž se v určitých fázích přibližuje hegelovským východiskům), Benjamin svým neortodoxním spojením marxismu a teologie.

...

Tim Beasley-Murray, Mikhail Bakhtin and Walter Benjamin. Experience and Form, Palgrave Macmillan, Hampshire — New York 2007, 214 s., 84, 95 $

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz