Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Němci proti Hitlerovi

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Novými cestami

vstříc politické kontrole historického bádání
Vít Smetana

Co ještě říci o Ústavu paměti národa alias patrně Ústavu pro studium totalitních režimů? Je dobré, že se politické strany rozhodly pro investice do výzkumu nejnovějších dějin, ale zároveň asi nebylo možné nalézt méně vhodný způsob, jak to provést. Mnohem efektivnější cestou k "vyrovnání se s minulostí" (rozumím-li správně, že jde skutečně především o její poznání, analýzu a zprostředkování poznatků nejširší veřejnosti) než zřízení nového ústavu pod politickým dozorem by ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Na obálku našeho časopisu jsme tentokrát vybrali obraz Komme zu uns! německého malíře narozeného v Čechách Ernsta Neuschula (1895—1968). A jelikož jméno tohoto umělce není příliš známo, uvádíme zde jeho krátký životopisný portrét.

Neuschul se narodil v Ústí nad Labem, studoval malířství v Praze, Vídni a Krakově. V Praze měl v roce 1919 svoji první autorskou výstavu. Od roku 1920 se pohyboval v prostředí německé avantgardy v Berlíně. V ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Těžiště Umění 1/2007 tvoří studie zabývající se dvěma monumentálními plastikami: Ivo Hlobil a Klára Benešovská se soustředili — každý z jiného hlediska — na bronzové sousoší sv. Jiří na Pražském hradě, zatímco Lubomír Konečný společně s Romanem Prahlem se zaměřili na pomník maršála Radeckého včetně zdrojů jeho ikonografie. (ivc)

  • Letošní šesté číslo "studentského listu pro seniory" Babylon přináší rozhovor Petra Placáka s historikem Milanem Churaněm, který byl v šedesátých letech redaktorem ...

‣Více

Konec obchodu s otroky? První bylo Dánsko!

Zdeněk Hojda

V druhém čísle letošního ročníku našeho časopisu Markéta Křížová záslužně připomněla dvousté výročí zákazu obchodování s otroky ve Velké Británii. Výročí zmínila i jiná média, například Tomáš Lindner v Respektu. Už o plných patnáct let dříve však jako první evropská koloniální mocnost a vůbec jako první stát na světě zakázalo obchodování s otroky Dánsko a shodou okolností si toto výročí připomínáme rovněž v těchto dnech. Dekret o zákazu obchodování lidmi ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • V prvním letošním čísle DaS vyšla recenze Ondřeje Matějky na knihu Zdeňka R. Nešpora Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století (Albis International). Na recenzi zareagoval autor obsáhlou odpovědí, kterou jsme vzhledem k její délce zveřejnili na našich internetových stránkách. Zájemci si ji tak mohou přečíst na adrese dejiny.nln.cz/ archiv/2007/Nespor.html. (red)

  • Jako každý rok, tak i letos se bude ve ...

‣Více

Vyhlášení 6. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

Petr VOREL — Karol BÍLEK

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují šestý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti.

Do soutěže mohou přihlašovat své monografie (vydané v knižní podobě nebo ve sborníku, přičemž minimální rozsah tištěné monografie činí 100 stran tisku) historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli ...

‣Více

Vzdělání ve službách trhu

niha Konrada P. Liessmanna o úpadku západní vzdělanosti
Pavlína Rychterová

Publikace s názvem Teorie nevzdělanosti vídeňského filosofa Konrada Paula Liessmanna se stala v jazykově německém prostředí nejčtenější knihou závěru minulého roku. Práce se v názvu hlásí k proslulé analýze Theodora W. Adorna, Teorie polovzdělání (1959), v níž Adorno analyzoval stav společnosti, která již není schopna naplnit ideál humanitního vzdělání. Polo-vzdělání v žádné ze svých forem na rozdíl od vzdělání nezaručuje, že jeho výsledkem bude duchovně nezávislý jedinec, který prokáže odolnost ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Listárna redakce DaS na školách

Náš časopis odebírá hodně učitelů dějepisu a občanské výchovy — ne vždy jenom pro sebe. Žákům ve vyšších třídách jej často doporučují jako doplňkovou četbu. (Pro zajímavost: S velkým uznáním hovoří o Dějinách a současnosti — jako o časopise dobře pomáhajícím škole — náš věrný čtenář Pavel Knotek z Horního Slavkova u Karlových Var, který s pamětihodným úspěchem reprezentoval učitelský stav v televizní soutěži "10krát odpověz!"). Byli bychom proto velmi rádi, kdyby nám ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Věda není garantem pravdy, ale racionality — to ve své řeči pronesl Dušan Třeštík na slavnostním předání čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy. Tuto čestnou oborovou medaili od roku 2003 uděluje Akademie věd ČR vědcům a publicistům za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků. Dušan Třeštík a novinář Vladimír Kořen (Česká televize) ocenění převzali 6. února tohoto roku z rukou předsedy AV ČR Václava Pačesa ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz