Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Kramář: Nelehký osud vůdce národa

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Psalo se v DaS před 40 lety

Osudy zakladatelů KS Číny
Marcela KUBEŠOVÁ

Před Říjnovou revolucí se marxismus v Číně neujal, přestože v té době pronikalo do Číny mnoho západních ideových směrů. Marxovo učení o proletariátu a jeho historické úloze se zdálo být pro Čínu příliš vzdálené. Říjnová revoluce však ukázala radikální řešení revoluční situace i v zemi, která měla s Čínou mnoho společného, a vlna zájmu o ruské zkušenosti přinesla i pře klady marxistické literatury a první diskuse o marxismu v avantgardních ...

‣Více

Kaple i památník

Komplex piaristického kláštera v Ostrově nad Ohří
Lukáš NOVOTNÝ

Během posledního zářijového víkendu zpřístupnilo město Ostrov nad Ohří veřejnosti komplex barokních památek — zámecké zahrady a klášterního areálu. Práce na opravě památek trvaly několik let a vyšplhaly se na 145 milionů korun. Většinu peněz na tento velkolepý projekt, 106 milionů korun na obnovu bývalého piaristického kláštera a zámeckého parku, získalo město z dotací Evropské unie. Zbývajících 40 milionů Ostrov investoval do historického komplexu z vlastní kasy a ze státních prostředků ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Nové číslo revue Prostor 75 se věnuje legendám, mýtům a bludům v českých dějinách. Nápad jistě zajímavý a inspirativní, leč výsledek opravdu slabý. Téma otevírají dva texty: první je z pera publicisty Tomáše Krystlíka — „Co jsme v učebnicích dějepisu nenašli aneb Filipika proti českým národovcům“ —, jež je zkrácenou verzí článku z roku 2003 zveřejněného v internetovém CS-magazínu. Druhý příspěvek, který má být zřejmě jakýmsi protipólem Krystlíkova textu, je přetištění stanoviska ...

‣Více

Krátce...

  • Letošního jara vyšlo CD písničkáře Petra Linharta s názvem Sudéta (Indies Records 2007). Spíše než o tradiční písně jde o jakýsi zvukový zápisník z česko-moravského pohraničí, v mnohém tvořící pandán ke knize Petra Mikšíčka Sudetská pouť aneb Waldgang. Linhartovy "výlety" jsou zasazeny do konkrétních míst a někdy i časů: v Krásné/Šumburku se mihne plášť čarodějného doktora Kittla, déšť padá na hrad Hauenštejn u Jáchymova, na polské straně hranic se ...

‣Více

Oko nad Prahou a T. G. Masaryk o architektuře

Eva BROKLOVÁ

Na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad byl v letech 1928—1932 postaven podle návrhu Josipa Plečnika kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Emanuel Poche jej charakterizoval jako sálovou stavbu se širokou věží, jihoevropského typu, která je zjednodušenou realizací původního projektu. Období, v němž byl kostel postaven, se vyznačuje výstavbou průbojných moderních staveb v Praze. Při pohledu na vinohradský kostel nás ve srovnání s novogotickým kostelem sv. Ludmily napadne, že pro současníky možná ...

‣Více

Cesta z bludného kruhu

Sborník o mateřství a vychovatelství
Dana MUSILOVÁ

Recenzovaná publikace je pátým svazkem ediční řady Gender sondy, bezpochyby záslužného počinu nakladatelství SLON. Pokouší se uchopit z různých úhlů pohledu téma mateřství v (evropské) moderní společnosti. Jedná se na jedné straně o téma obecné, na druhé o téma svým způsobem specifické. Obecné v tom smyslu, že je předmětem zkoumání řady vědních disciplín, a specifické v tom, že je spojováno s konkrétní osobní zkušeností, s "reálnou matkou". Termín jsem si ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz