Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Kramář: Nelehký osud vůdce národa

Aktuální číslo

Krátce...

Krátce...

  • Letošního jara vyšlo CD písničkáře Petra Linharta s názvem Sudéta (Indies Records 2007). Spíše než o tradiční písně jde o jakýsi zvukový zápisník z česko-moravského pohraničí, v mnohém tvořící pandán ke knize Petra Mikšíčka Sudetská pouť aneb Waldgang. Linhartovy "výlety" jsou zasazeny do konkrétních míst a někdy i časů: v Krásné/Šumburku se mihne plášť čarodějného doktora Kittla, déšť padá na hrad Hauenštejn u Jáchymova, na polské straně hranic se odehrává příběh těsně poválečné lásky dvou novousedlíků, kaple v Novém Šidlově u Zákup je změněna v rekreační objekt. Zájemce si může poslech doplnit listováním na autorově webu (www.petrlinhart.cz), kde ke každému songu najde fotografie z míst, v nichž se odehrává. Projekt má i praktický dopad: podnítil sbírku na obnovení poutního kostela Panny Marie ve Skokách u Karlových Varů. I takto se dá uzdravovat duch pohraničí. (aku)

  • Ústav pro informace ve vzdělávání a Národní pedagogická knihovna Komenského uspořádaly výstavu Jan Amos Komenský — poutník v labyrintu u příležitosti 415. výročí narození velkého teologa, filosofa a pedagoga. Autorka libreta Eva Berndorffová šťastně propojila jeho životní osudy s dílem a myšlenkovým odkazem. Její texty doprovázejí reprodukce z různých komeniologických publikací a dobových grafik, převážně Hollarových. Výstava, probíhající v budově Národní pedagogické knihovny v Praze, do 30. 11. 2007, tak časově ladí s výstavou Václava Hollara ve Valdštejnské jízdárně. (mšt)

  • Třetí ročník akce nazvané Příběhy bezpráví bude mít v listopadu další pokračování. Vedle volně přístupné výstavy na Václavském náměstí v Praze (Příběhy bezpráví — z vězeňských spisů, 1.—11. 11. 2007), která je připravena ve spolupráci s Národním archivem, opět proběhnou na základních a středních školách filmové projekce spojené s besedami s pamětníky. (lic)

  • Příspěvky, které reagovaly na článek Marie Koldinské a Ivana Šedivého v DaS 9/2007 o mnichovském mýtu zveřejňujeme na našich internetových stránkách: dejiny.nln.cz/ archiv/2007/sramek.html a dejiny.nln.cz/archiv/2007/ breuer.html (red

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz