Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Kramář: Nelehký osud vůdce národa

Aktuální číslo

Čítárna novin a časopisů

Čítárna novin a časopisů

  • Nové číslo revue Prostor 75 se věnuje legendám, mýtům a bludům v českých dějinách. Nápad jistě zajímavý a inspirativní, leč výsledek opravdu slabý. Téma otevírají dva texty: první je z pera publicisty Tomáše Krystlíka — „Co jsme v učebnicích dějepisu nenašli aneb Filipika proti českým národovcům“ —, jež je zkrácenou verzí článku z roku 2003 zveřejněného v internetovém CS-magazínu. Druhý příspěvek, který má být zřejmě jakýmsi protipólem Krystlíkova textu, je přetištění stanoviska Sdružení historiků České republiky „Historikové proti znásilňování dějin“ z roku 2001. Ponechme stranou otázku, proč redakce vybrala zrovna tyto dva texty, které nepatří zrovna k aktuálním, nicméně Krystlíkův text je "vynikající" ukázkou toho, jak lze staré mýty nahrazovat novými. Nejenže se Krystlík ve svém textu dopouští řady faktografických chyb, ale jak trefně poznamenala v diskusním bloku Alena Wagnerová, „autorovi české dějiny spíš než v hlavě leží v žaludku“. (eb)

  • Oproti tomu Souvislosti 2/2007 k fenoménu českého mýtu přistoupily poněkud nezaujatěji, uvolněněji a o poznání méně "militantněji", což ale neznamená, že bez nasazení. To vyvinul obzvláště editor čísla M. C. Putna, který Český mýtus charakterizuje jako téma „prastaré, ale potřebné“ a svým rozsáhlým příspěvkem jej definuje jako kánon českých příběhů. Studie v tomto bloku jsou zaměřeny poněkud víc kulturně historicky, než je u hledání "mýtů v nás" zvykem: např. „Mýtus Týnského chrámu (u Seiferta)“, „Přišel svatý Prokop z ruské kolonie u Cařihradu?“, „Jak Židé přišli do Čech“ či „Utajený nový národ“. Téma doplňuje rozhovor M. C. Putny s Václavem Havlem o českých mýtech a antimýtech, o čecháčkovství a o Americe a také o smrti. (ivc)

  • Letošní podzim je plný překvapení. Tím mě obdařil i Český časopis historický 3/2007, ze kterého na mě vykoukl... obrázek! Co na tom, že to je "pouze" otisk dvoustrany tolik diskutované francouzsko-německé učebnice dějepisu. Nejprve mě ikonografický moment v ikoně české historiografie potěšil, poté znejistěl a nyní zpytuji paměť, zda mi podobný dokumentační obrázkový prvek neušel v některém z předchozích čísel, protože pak by můj pocit byl retardovaný, a to by mě mrzelo. Za pozornost dále v tomto čísle stojí sumarizující přehled Jiřího Hrbka „Absolutismus. Konstrukce a dekonstrukce jednoho historického mýtu“. (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz