Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Případ doktora Sigmunda Freuda

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

aktuality, zprávy, glosy

Malíř Jan Minařík (1862-1937), žák Julia Mařáka a přítel Antonína Slavíčka, přispěl svými obrazy s motivy mizející a bořené Prahy zásadní měrou k zachycení změn v urbanistickém životě hlavního města. Vedle známějšího a umělecky lépe hodnoceného Václava Jansy vytvořil Minařík dokumentárně cenné dílo, které je dnes ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. V jeho výstavních prostorách se koná výstava Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři města. Nedošlo sice na ...

‣Více

Mozartův zápisník si lze přehrávat na internetu

Připomínka 250 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta inspirovala Britskou knihovnu k mimořádnému počinu. Tato instituce, která umožňuje stále většímu počtu on-line čtenářů přístup ke svému bohatému fondu přes internet, velkoryse přispěla k tomuto výročí. Na webových stránkách uveřejňuje několik vzácných rukopisných titulů, jimiž je možno virtuálně listovat a vychutnat si tak krásu starých knih, aniž bychom opustili místnost s počítačem.

Nově je touto formou zpracován také Mozartův zápisník. Skladatel ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Ve výstavním sále Národního archivu v Praze na Chodovci bude 21. dubna otevřena výstava Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech. V archivu budou k vidění originální listiny Karla IV. i dalších českých panovníků z rodu Lucemburků, které jsou součástí archivního souboru Archiv České koruny - jednoho z mála zachovaných středověkých královských a státních archivů v Evropě, prohlášeného za národní kulturní památku. V tak bohatém výběru byly naposled ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Beseda s účastníky naší soutěže

Besedovali jsme přes tři hodiny a těžko lze v několika větách shrnout řadu poznámek, námětů, drobných výhrad a příznivého hodnocení. Pro nás hlavní devízou besedy zůstává fakt, že časopis se našim soutěžícím líbí, že mají o něj upřímný zájem a chtějí s redakcí spolupracovat, aby Dějiny a současnost dobře plnily své úkoly. V první části besedy seznámil předseda redakční rady Dr. Šolle naše soutěžící s dosavadní cestou časopisu i jeho ...

‣Více

»Historik nerespektuje žádný zákaz, nezná žádná tabu«

Manifest francouzských historiků proti zákonům o minulosti
Josef VÁLKA

V prosinci 2005 zveřejnila skupina francouzských historiků manifest Svobodu pro historii. Signatáři nejsou „věční rebelové ani profesionální petenti, ale výkvět francouzských historiků“, jak trefně poznamenala Elisabeth Lévyová (Le Point, 14. 2. 2006). Postupně se k manifestu přihlásily stovky dalších historiků a intelektuálů a petiční akce nabyla rázu hnutí.

Oč historikům jde? O čtyři zákony z let 1990-2005, respektive o některé jejich články. Jsou to tzv. lois mémorielles - zákony o paměti ...

‣Více

Svobodu pro historii

Znepokojeni čím dál tím častějšími politickými zásahy do hodnocení minulých událostí a soudními řízeními proti historikům a myslitelům, chceme připomenout tyto principy:

Historie není náboženství. Historik nepřijímá žádné dogma, nerespektuje žádný zákaz, nezná žádná tabu. Může vadit.

Historie není morálka. Historikovým úkolem není oslavovat nebo odsuzovat. Historik vysvětluje.

Historie není otrokyní aktuálnosti. Historik na minulost neaplikuje současná ideologická schémata a do dávných událostí nevnáší dnešní senzibilitu.

Historie není paměť. Historik ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz