Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Případ doktora Sigmunda Freuda

Aktuální číslo

Psalo se v DaS před 40 lety

Psalo se v DaS před 40 lety

Beseda s účastníky naší soutěže

Besedovali jsme přes tři hodiny a těžko lze v několika větách shrnout řadu poznámek, námětů, drobných výhrad a příznivého hodnocení. Pro nás hlavní devízou besedy zůstává fakt, že časopis se našim soutěžícím líbí, že mají o něj upřímný zájem a chtějí s redakcí spolupracovat, aby Dějiny a současnost dobře plnily své úkoly. V první části besedy seznámil předseda redakční rady Dr. Šolle naše soutěžící s dosavadní cestou časopisu i jeho úkoly v roce 1961 a vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV dr. Šnejdárek promluvil o aktuálních otázkách historické vědy.

Druhou část besedy vyplnila diskuse o úkolech časopisu. Soudruzi se shodovali v kladném ocenění popularizačního úsilí Dějin a současnosti a zdůrazňovali jejich politickou a výchovnou úlohu. Řada příspěvků se zabývala možnostmi dalšího rozšíření odběru časopisu. Účastníci besedy svorně prohlašovali, že je zde celá řada rezerv. Někteří kritizovali praxi PNS, jiní zdůrazňovali nezbytnost dalšího rozšíření časopisu na školy, kde by se měl dostat do rukou nejen učitelů a žáků, ale i rodičů. "Většina z nás zná historii z podání staré školy a jsme někdy na rozpacích, když máme odpovídat na dotazy školní mládeže," řekl jeden z účastníků besedy. Soudruh Bor se domníval, že časopis by se mohl stát dobrým pomocníkem stranických propagandistů: "Vždyť dobře volený příklad z historie je nejúčinnější ilustrací přednášky."

Další diskutující se zabývali rozšířením tematiky časopisu. Uvítali články z dějin výtvarného umění, mezinárodních vztahů ap., ale několikrát opakovali přání, aby se časopis více zabýval regionální historií. Navrhovali konkrétní články a redakce se bude snažit je realizovat.

Na besedě však zazněl v mnoha diskusních příspěvcích výrazně ještě jeden podnět: založit jakési "sdružení přátel Dějin a současnosti", které by organizovalo schůzky našich čtenářů, besedy, zájezdy ap. Zvlášť podrobný návrh v tomto smyslu podal s. Lain. Protože však zatím nemůžeme z technických důvodů návrh uskutečnit, budeme se k jednotlivým podnětům v průběhu roku vracet.

Dějiny a současnost č. 2/1961, s. 48

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz