Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svatá bába Ludmila

Aktuální číslo

Vystavování dějin

Svět se neustále mění

Proč je důležité definovat si muzeum?
Martina LEHMANNOVÁ

„Muzeum je nezisková, permanentně působící instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, odborně zpracovává, zprostředkovává a vystavuje hmotné a nehmotné dědictví lidstva a jeho životního prostředí za účelem vzdělávání, studia a potěšení.“

Definice muzea Mezinárodní rady muzeí ICOM je zastřešujícím minimem, krystalickou esencí toho, co pod pojmem muzeum chápe globální veřejnost. Konsenzus všech je nejdůležitější hodnotou, kterou definice má. Dodává jí autoritu, kterou je možno ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz