Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svatá bába Ludmila

Aktuální číslo

České stavovské povstání

Po bitvě na Bílé hoře

Kroky vítězů a poražených
Václav BŮŽEK

Po bitvě 8. listopadu 1620 se vydal bavorský vévoda Maxmilián I. v odpoledních hodinách z bojiště do kapucínského kostela na Pohořelci, kde modlitbou vyjádřil poděkování za vítězství císařského a ligistického vojska, jehož byl vrchním velitelem. Čtyři dny po vojenském střetu vybídl poselstvo vedené Vilémem starším Popelem z Lobkovic, aby se nekatoličtí stavové Království českého veřejně zřekli České konfederace z července 1619 a vyjádřili poslušnost Ferdinandovi II. Osm dní po srážce ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz