Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak čelit akademickému zločinu?

Aktuální číslo

recenze

Počátek českého knihtisku

Alena A. FIDLEROVÁ

Kamil BOLDAN

Počátek českého knihtisku

Scriptorium, Praha 2018, 320 s., 374 Kč, ISBN: 978-80-88013-69-3


Vynález mechanické multiplikace textů otiskováním kovových pohyblivých liter na papír či pergamen patří v Evropě mezi klíčové události. Mnozí badatelé jej považují za zásadní kulturní zlom srovnatelný s vynálezem hláskového písma, a nazývají ho proto Gutenbergovou revolucí. Klasickými díly jsou v tomto ohledu knihy Marshalla McLuhana nebo Elisabeth Eisensteinové. Tito autoři a jejich četní následovníci připisují ...

‣Více

Mezi Marxem a Palackým

Historiografie v komunistickém Československu
Martin NODL

Maciej GÓRNY

Mezi Marxem a Palackým. Historiografie v komunistickém Československu

Přeložila Michala Benešová, Volvox Globator, Praha 2018, 320 s., 349 Kč, ISBN: 978-80-7511-439-6


Vydání původně magisterské práce polského historika Macieje Górného přichází poněkud pozdě. Když poprvé spatřila světlo světa v roce 2001 v polském originálu, bylo téma marxistické historiografie v českém prostředí polem nepříliš zoraným. Po osmnácti letech toho však víme o českém marxistickém dějepisectví mnohem více. Mezitím bylo napsáno ...

‣Více

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Vojtěch ČURDA

Lukáš FASORA – Miroslav KUNŠTÁT – Tomáš W. PAVLÍČEK

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Academia – Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 580 s., 695 Kč, ISBN: 970-80-200-2969


Autoři se v recenzované kolektivní monografii zabývají tématy, která již byla v české historiografii částečně zpracována, jejich pojetí má však zřetelně komplexnější rozměr. Hlavním motivem je zkoumání problematiky poměru papežství v druhé polovině 19. století a první polovině století nadcházejícího k českým zemím ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz