Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak čelit akademickému zločinu?

Aktuální číslo

Počátek českého knihtisku

Počátek českého knihtisku

Alena A. FIDLEROVÁ

Kamil BOLDAN

Počátek českého knihtisku

Scriptorium, Praha 2018, 320 s., 374 Kč, ISBN: 978-80-88013-69-3


Vynález mechanické multiplikace textů otiskováním kovových pohyblivých liter na papír či pergamen patří v Evropě mezi klíčové události. Mnozí badatelé jej považují za zásadní kulturní zlom srovnatelný s vynálezem hláskového písma, a nazývají ho proto Gutenbergovou revolucí. Klasickými díly jsou v tomto ohledu knihy Marshalla McLuhana nebo Elisabeth Eisensteinové. Tito autoři a jejich četní následovníci připisují knihtisku dalekosáhlý vliv nejen na rozšíření gramotnosti mezi méně privilegované vrstvy, laicizaci vzdělanosti, postupnou emancipaci a standardizaci evropských jazyků či úspěch reformace, ale především na zásadní proměnu forem smyslového vnímání světa, lidského myšlení a společenské organizace.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz