Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak čelit akademickému zločinu?

Aktuální číslo

Standard „dobré“ vědecké práce

Standard „dobré“ vědecké práce

Akademická integrita ve Vlámsku a její podpora na Univerzitě Gent
Stefanie VAN DEN BURGHT

Zabývání se vědeckou integritou ve Vlámsku lze datovat – do univerzitního dění začala tato agenda pronikat v roce 2012. Některé univerzity tou dobou sice již měly nastavené postupy, jak zacházet s podvody, ani zdaleka se však nejednalo o všechny. Existující orgány byly většinou založeny teprve nedávno, trpěly nedostatkem struktury a profesionality a znal a používal je jen málokdo. Univerzita Gent nebyla výjimkou, i když zde od roku 2010 existovala malá stálá komise pro zkoumání jednotlivých případů. Do té doby měla na stole pouze jediný, který jí postoupilo oddělení vědy a ve kterém šlo o plagiátorství. A pak vypukl případ Stapel.

...

Z nizozemštiny a angličtiny přeložily Irena Kozmanová a Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz