Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak čelit akademickému zločinu?

Aktuální číslo

Plagiát je osobní selhání

Plagiát je osobní selhání

Rozhovor s Ceesem Poortmanem o systému Turnitin, zodpovědnosti při zacházení s daty a různých přístupech k akademické integritě
Rozhovor připravila Irena Kozmanová

Produkt Turnitin stejnojmenné americké společnosti nabízí univerzitám formou licence přístup do systému, v němž mohou testovat své práce na shodu s ostatními texty v databázi. Součástí produktu je i takzvané feedback studio, umožňující elektronické odevzdávání a hodnocení obsahu seminárních prací. Evropská centrála firmy sídlí v nizozemském Utrechtu. Od 1. října 2019 zavedla povinné testování závěrečných prací systémem Turnitin (paralelně s českým systémem Theses.cz) Univerzita Karlova.


Většina univerzit dnes už systém pro kontrolu plagiátu má. Proč by si měly kupovat Turnitin?

Odmítáme nálepku firma na detekci plagiátu. Ano, poskytujeme pokročilé technické možnosti, jak akademický zločin odhalit, a jsme na to hrdí. Pokud univerzita vydá diplom studentovi, který plagioval (a dříve či později se na to přijde), nese to s sebou obrovské dopady nejen pro něj, ale i pro ni: ztráta jména, důsledky pro postavení v žebříčcích, škody v řádu milionů. A zde je kvalitní detekce nejlepší pojistkou.

Naší ambicí je ale celostní řešení akademické integrity, soustředíme se proto na výchovu studenta k akademickým ctnostem už od raných fází studia. Student přichází na univerzitu, aby získal budoucnost. A ta není založena jen na znalostech, ale i na morálce. Student se musí na svou univerzitu spolehnout, že je schopna se o něj v tomto ohledu postarat. Akademická integrita musí být základní hodnotou každé instituce. Pokud chceme studenty kontrolovat, musíme převzít odpovědnost i za to, že je to naučíme.

K tomu patří i schopnost jít příkladem. Vezměte si například bývalou rektorku Amsterdamské univerzity, která se nyní brání proti nařčení z plagiátorství slovy, že nešlo o dizertaci, ale pouze o rektorské projevy. To je hezká výmluva, ale z hlediska akademické integrity to vypadá úplně jinak. Když jste rektorkou univerzity, měli byste chápat, co je podstatou integrity, a nikoli se vydávat do šedé zóny. Osobní integrita je základ, nelze se ohánět tím, že integrita platí jen pro publikace. Kdybyste byli dobře vzdělaní v akademické integritě, tak by se vám to nestalo.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz