Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak čelit akademickému zločinu?

Aktuální číslo

Mezi Marxem a Palackým

Mezi Marxem a Palackým

Historiografie v komunistickém Československu
Martin NODL

Maciej GÓRNY

Mezi Marxem a Palackým. Historiografie v komunistickém Československu

Přeložila Michala Benešová, Volvox Globator, Praha 2018, 320 s., 349 Kč, ISBN: 978-80-7511-439-6


Vydání původně magisterské práce polského historika Macieje Górného přichází poněkud pozdě. Když poprvé spatřila světlo světa v roce 2001 v polském originálu, bylo téma marxistické historiografie v českém prostředí polem nepříliš zoraným. Po osmnácti letech toho však víme o českém marxistickém dějepisectví mnohem více. Mezitím bylo napsáno několik biografií o hlavních protagonistech mladé marxistické vědy (především mám na mysli knihy o Josefu Mackovi a Františku Grausovi), kniha Vítězslava Sommera věnovaná marxistické historiografii moderních dějin v padesátých a šedesátých letech, nemluvě o desítkách studií zabývajících se marxistickým i nemarxistickým dějepisectvím po roce 1948 z pera Františka Šmahela, Petra Čorneje, Josefa Petráně, Jiřího Peška, Milana Ducháčka, Vratislava Vaníčka, Tomáše Borovského a dalších. Moderní přístupy k dějinám českého poválečného dějepisectví posunuly diskurz o domácí historické vědě na zcela jinou rovinu, než na jaké se nacházela kolem roku 2000.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz