Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak čelit akademickému zločinu?

Aktuální číslo

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Vojtěch ČURDA

Lukáš FASORA – Miroslav KUNŠTÁT – Tomáš W. PAVLÍČEK

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Academia – Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 580 s., 695 Kč, ISBN: 970-80-200-2969


Autoři se v recenzované kolektivní monografii zabývají tématy, která již byla v české historiografii částečně zpracována, jejich pojetí má však zřetelně komplexnější rozměr. Hlavním motivem je zkoumání problematiky poměru papežství v druhé polovině 19. století a první polovině století nadcházejícího k českým zemím – vztahy mezi státními zřízeními a katolickou církví i konfesní a politické rozpory. Okruh jednotlivých studií se však dotýká podstatně širšího horizontu. Autoři se zeširoka věnují také náboženským různicím mezi německým obyvatelstvem a věnují se i komparaci tuzemského prostředí s jinými středoevropskými zeměmi.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz