Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Konec zlatých časů. Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze

Konec zlatých časů. Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze

Výstava

Národní galerie v Praze – Veletržní palác www.ngprague.cz

Letos uplyne sto let od úmrtí dvou významných osobností umění přelomu 19. a 20. století – Gustava Klimta (1862 až 1918) a Egona Schieleho (1890–1918). Ve sbírkách Ná- rodní galerie v Praze se nachází zásadní práce obou umělců – Klimtovy obrazy  Panna  a  Vodní zámek, Schieleho ...

‣Více

Morava v době převratů a změn 1848–1918

Morava v době převratů a změn 1848–1918

konference

Kroměříž, Květná zahrada www.kromeriz.mza.cz

Mezinárodní konference Moravského zemského archivu v  Brně – SOkA Kroměříž pořádaná ve  spolupráci s  Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměřížska, NPÚ Kroměříž, Klubem UNESCO Kroměříž a Městem Kroměříž se zaměřuje na druhou polovinu 19. a počátek 20. století.

...

‣Více

Přepište dějiny...! Nagano 1998–2018

Přepište dějiny...! Nagano 1998–2018

výstava

Národní památník na Vítkově www.nm.cz

Výstava připomíná úspěchy českých sportovců na XVIII. zimních olympijských hrách v  japonské prefektuře Nagano. Národní muzeum ji připravilo u příležitosti 20. výročí ZOH v  Naganu, kde česká hokejová reprezentace vybojovala zlatou medaili na takzvaném Turnaji století.

...

‣Více

„Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku

„Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku

konference

Strahovský klášter, Praha http://uclk.ff.cuni.cz, patroni.konference@seznam.cz

Konference pořádaná Filozofickou fakultou UK Praha a Královskou kanonií premonstrá- tů na Strahově se bude věnovat fenoménu svatých patronů a světecké patronace včetně jejich proměn v průběhu času. Těžištěm jednání budou křesťansky vymezené koncepty světecké patronace, které lze popsat v  raně novověké habsburské monarchii ...

‣Více

České šlechtické rodové ražby 16.–17. století

České šlechtické rodové ražby 16.–17. století

výstava

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích www.muzeumcb.cz

V Jihočeském muzeu je k vidění výstava České šlechtické ražby 16.–17. století. Všechny milovníky numizmatiky potěší expozice představující nevládní soukromé mince – reprezentativní tolarové a dukátové ražby nejbohatších a nejvlivnějších šlechtických rodů období baroka, které patří mezi nejkrásnější mince historie českých zemí vůbec. Raž- ba mincí byla od středověku výhradním právem krále, zisk z ...

‣Více

Jaro. Československá výtvarná scéna 1966–1968

Jaro. Československá výtvarná scéna 1966–1968

výstava

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem www.galerieroudnice.cz

Dějiny československého výtvarného umění 20. století se odehrávaly ve složitých spole- čensko-historických souvislostech. K těm nej- šťastnějším obdobím, jež umožnila dynamický rozkvět umělecké tvorby, patřila vedle druhé poloviny dvacátých let také druhá polovina let šedesátých. Co nového vnesla do dějin umění naděje na nový model uspořádání společnosti? Československá výtvarná scéna velice rychle srovnala ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz