Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Vandalové v obilnici Říma

Vandalové v obilnici Říma

Severní Afrika v době velkého stěhování národů
Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ

Občas si možná neuvědomujeme, jaký význam pro světovou civilizaci severní část Afriky vlastně měla. Egypt byl spolu s oblastí Sumeru v jižní Mezopotámii nejstarším územím vzniku státu a písma (tedy epochy starověku) ve světě. V západní části severní Afriky začal starověk založením fénické osady Kartága koncem 9. století př. n. l. Antičtí Řekové se usadili i v dnešní Libyi, kde založili pět měst, a s dovolením faraona Ahmose II. také v Egyptě. Římany vedla do severní Afriky nejenom snaha zbavit se Kartága jako mocenského soupeře v zá­ padním Středomoří, nejen bohatství ptolemaiovského Egypta, který získali roku 30 př. n. l., ale i velká úrodnost končin, které jsou dnes už značně desertifikované, jako Alžírsko, Tunisko nebo Libye. V Tunisku (s přesahem do sousedního Alžírska) a na pobřeží západní Libye ležela provincie Africa proconsularis, která se stala největší obilnicí pro Apeninský poloostrov, postupně ve výrobě potravin nesoběstačný, a hlavní město Řím; Egypt byl nazýván nejen obilnicí, ale i klenotem říše.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz