Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Bouřlivé sousedství

Bouřlivé sousedství

Evropa a Afrika
—Jan KLÍMA

Migrační vlna směřující ze svě­ tového jihu do Evropy vyvolala znovu zájem o Afriku, zejmé­ na o blízký sever kontinentu. A protože současný život i sou­ časnou politiku hluboce ovliv­ ňují sedimenty minulosti, je užitečné připomenout vztahy dvou kontinentů a tlaky, které posouvaly lidi oběma směry.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz