Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

„Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku

„Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku

„Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku

konference

Strahovský klášter, Praha http://uclk.ff.cuni.cz, patroni.konference@seznam.cz

Konference pořádaná Filozofickou fakultou UK Praha a Královskou kanonií premonstrá- tů na Strahově se bude věnovat fenoménu svatých patronů a světecké patronace včetně jejich proměn v průběhu času. Těžištěm jednání budou křesťansky vymezené koncepty světecké patronace, které lze popsat v  raně novověké habsburské monarchii. Cílem konference je analyzovat fenomén svatých patronů z interdisciplinární perspektivy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz