Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Jaro. Československá výtvarná scéna 1966–1968

Jaro. Československá výtvarná scéna 1966–1968

Jaro. Československá výtvarná scéna 1966–1968

výstava

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem www.galerieroudnice.cz

Dějiny československého výtvarného umění 20. století se odehrávaly ve složitých spole- čensko-historických souvislostech. K těm nej- šťastnějším obdobím, jež umožnila dynamický rozkvět umělecké tvorby, patřila vedle druhé poloviny dvacátých let také druhá polovina let šedesátých. Co nového vnesla do dějin umění naděje na nový model uspořádání společnosti? Československá výtvarná scéna velice rychle srovnala krok se  zahraničím a etablovala se jako pluralitní platforma, na níž se konfrontovaly rozmanité tendence od postsurrealistické imaginace přes gestickou a  geometrickou abstrakci, kinetické umění a novou figuraci až po environment či happening.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz