Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Příběh s otevřeným koncem

Pavel SOUKUP

Olivier MARIN

Geneze pražského reformního hnutí (1360–1419)

přeložila Karolina Srncová, Karolinum, Praha 2017, 522 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-246-3136-3


NEDLOUHO PO  VZNIKU ŽEBRAVÝCH řeholních řádů vypukl vleklý spor mezi těmito novými korporacemi a  světským, neřeholním klérem o  místa na  univerzitách a o pravomoci v duchovní správě. Po polovině 13. století se do něj zapojili i tak slovutní scholastičtí teologové jako Tomáš Akvinský a  Bonaventura, oponoval jim pařížský mistr Vilém ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz