Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

Mezi připomínkou obětí a ideologií

Mezi připomínkou obětí a ideologií

Okolnosti vzniku filmu „Nezapomeňte na tohle děvčátko“
Dušan SLAČKA

Krátký poeticky laděný film Nezapomeňte na tohle děvčátko vznikl v roce 1960 v produkci národního podniku Krátký film. Režíroval jej Miroslav Bárta, který byl zá- roveň autorem scénáře a napsal komentář k filmu. Jedná se o vů- bec první snímek, jenž tematizoval utrpení Romů v takzvaném cikánském táboře v Letech u Písku, přičemž v něm ale není explicitně uvedeno, že se jedná přímo o tento tábor. Snímek byl již zmíněn na stránkách tohoto periodika v textu Milady Zá- vodské, Heleny Sadílkové a Michala Schustera (ĎaS 7/2015) a také v tomto čísle v článku Pavla Vařeky. Jaké bylo pozadí vzniku filmu, jehož výsledná podoba byla ovlivněna na jedné straně osobní motivací režiséra natočit snímek tematizující utrpení Romů v období druhé světové války a na straně druhé ideologicky podmíněnou poptávkou dobové filmové produkce?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz