Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

Archeologický výzkum tábora v Letech

Archeologický výzkum tábora v Letech

Archeologie modernity a výzkum táborů z druhé světové války
Pavel VAŘEKA

Archeologie se tradičně zaměřovala na období, jejichž poznání bylo zcela, nebo z významné části založené na pramenech hmotné povahy. Studium minulosti na základě artefaktů zkoumaných archeologickými metodami se však v posledních desetiletích přestává omezovat na vzdálená období pravěku nebo středověku: archeologický výzkum se stává součástí historického bádá- ní zaměřeného také na novověk, nebo dokonce moderní dějiny. V rámci historické archeologie se v posledních dvou desetiletích etablovala subdisciplína označovaná jako archeologie modernity nebo archeologie současnosti, která se řadí k nejdynamičtěji se rozvíjejícím částem oboru.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz