Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

Příběh s otevřeným koncem

Příběh s otevřeným koncem

Pavel SOUKUP

Olivier MARIN

Geneze pražského reformního hnutí (1360–1419)

přeložila Karolina Srncová, Karolinum, Praha 2017, 522 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-246-3136-3


NEDLOUHO PO  VZNIKU ŽEBRAVÝCH řeholních řádů vypukl vleklý spor mezi těmito novými korporacemi a  světským, neřeholním klérem o  místa na  univerzitách a o pravomoci v duchovní správě. Po polovině 13. století se do něj zapojili i tak slovutní scholastičtí teologové jako Tomáš Akvinský a  Bonaventura, oponoval jim pařížský mistr Vilém ze Saint-Amour. Sto let poté se do žebravých řádů pustil irský biskup Richard Fitz-Ralph a po něm ješ- tě ostřeji oxfordský mistr Jan Viklef. Ani Čechy nezůstaly ušetřeny vzájemných útoků mezi oběma skupinami duchovenstva. V  šedesátých a  sedmdesátých letech 14. století se zde dostali do křížku s žebravými bratry populární kazatelé, o dvě desetiletí později kritika řeholníků vstoupila na stránky významných teologických pojednání a poté i do univerzitního prostředí. Konflikt mendikantů se světskými mistry patřil k největším kauzám středově- kých církevních dějin. V celoevropském kontextu lze lépe rozumět také české odnoži tohoto sporu. Olivier Marin, jenž jí věnoval jeden ze  čtyř oddílů své knihy, ostatně upozorňuje, že zdejší odpůrci nežili ve skleníku a že se zá- jmem četli Saint-Amoura, Fitz-Ralpha i Viklefa. Zbývá dodat, že dotyční kazatelé a teologové se jmenovali Konrád Waldhauser, Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova a Jan Hus.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz