Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

Egyptská mytologie

Vídeňská Isis

Kult staroegyptské bohyně v Evropě
Břetislav VACHALA

„Mocná, nejpřednější bohyně, vládkyně na nebesích, královna na zemi…, dávající příkazy všem bohům.“ (chrámový nápis na ostrově Fílé)

Významná staroegyptská bohyně Eset (řecky Isis), jejíž jmé- no zřejmě zosobňovalo faraonský trůn jako symbol moci krále Horního a Dolního Egypta, byla vždy považována v  souvislosti s kultem jejího božího manžela Usira a syna Hora za dárkyni života, mocnou ochránkyni novorozenců a rodiny a ovšem také za plačku a patronku zesnulých. Zároveň ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz