Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

Vídeňská Isis

Vídeňská Isis

Kult staroegyptské bohyně v Evropě
Břetislav VACHALA

„Mocná, nejpřednější bohyně, vládkyně na nebesích, královna na zemi…, dávající příkazy všem bohům.“ (chrámový nápis na ostrově Fílé)

Významná staroegyptská bohyně Eset (řecky Isis), jejíž jmé- no zřejmě zosobňovalo faraonský trůn jako symbol moci krále Horního a Dolního Egypta, byla vždy považována v  souvislosti s kultem jejího božího manžela Usira a syna Hora za dárkyni života, mocnou ochránkyni novorozenců a rodiny a ovšem také za plačku a patronku zesnulých. Zároveň měla důležitou úlohu v korunovačních, purifikačních a mumifikačních rituálech. Současně jí byla přisuzována úloha sudičky a lidé se k ní každodenně obraceli se svými prosbami o ochranu a zajiště- ní bezpečí. Kromě mytologické role měla Eset jedinečné postavení v magii (a lékařství), když prostřednictvím říkadel a rituálů ručila za splně- ní veškerých očekávání a proseb členů královské rodiny, příslušníků společenské elity i všech prostých lidí. Její sláva a uctívání překročily hranice země na Nilu, a to když se její kult hojně rozšířil za Ptolemaiovců a římské nadvlády v Egyptě také do Evropy. Esetino časté zobrazování s malým Horem na klíně bývá považováno za předobraz křesťanské Madony s Ježíškem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz