Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

na nočním stolku

Adventní očekávání po osmdesáti letech

Novela islandského spisovatele Gunnara Gunnarssona Advent vyšla poprvé v českém překladu Nina Neumannové roku 1938. Nový překlad Heleny Kadečkové doplněný ilustracemi autorova syna se objevil na sklonku loňského roku (Kalich, Praha 2017). Česká nordistka, překladatelka z islandštiny, staroislandštiny, norštiny a dánštiny Helena Kadečková jím završila, bohužel, svou profesní i životní pouť – zemřela letos na konci června. Nejen Bensi z hor, vypravěč adventního příběhu, ale i další četní hrdinové severské literatury ...

‣Více

Kdo není arabský čtenář?

Jazyk čtenáře pohlcuje, neboť na něj uplatňuje svůj sakrální vliv a patří k výčtu jeho tabu. Dospělý, který čte text v tomto jazyce, čte spíše tento jazyk než vlastní text. Co může být pro arabského čtenáře větším otřesem nežli promluva, v níž smysl není prodchnut stylem a styl řečí? Jedině ona obvyklá „skvostná“ a „výmluvná“ řeč mu může dopřát klidu ducha a požitku z plynulého vyjadřování. On miluje nepřetržitou řeč ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz